Punkt Poradnictwa dla Gminy Grudziądz

Budynek Administracji SM – Osiedle Rządz – 1 piętro                                 ul. Kulerskiego 11/2

„Program readaptacji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i ich Rodzin w Gminie Grudziądz w 2017r. ”                                                    Zadanie współfinansowane przez Gminę Grudziądz

  1. Punkt Konsultacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym  i ich Rodzin – konsultant mgr Krzysztof Czepukojć                                         czwartek 15.00 – 17.00
  2. Grupy wsparcia dla osób uzależnionych od                                                  alkoholu                                                                                                                       Grupa AA „Tędy Droga” – wtorek 17.00                                                        Grupa AA „Przebaczenie” – sobota 17.00                                                         Grupa AA „Motylki” – niedziela 16.00 (dla kobiet)