Jak pomóc?

Przekaż darowiznę na numer konta naszego oddziału:

Multibank Oddział Bankowości Detalicznej BRE Banku S.A. w Łodzi

06 1140 2017 0000 4602 1117 7559

Przekaż 1%:

Posiadamy status organizacji                                                                                         pożytku publicznego                                                                                                              KRS 0000152376

Informacje uzupełniające  – Oddział Grudziądz